Arvot

Luottamus ja rehellisyys: Jokainen on luottamuksen arvoinen, uskomme avoimuuteen ja rehellisyyteen.

Yksilöllisyys: Jokainen on ainutlaatuinen yksilö.

Yhteisöllisyys: Osallisuus, vastuunkanto ja yhteisön hyvinvointi, sekä niihin sitoutuminen.

Suvaitsevaisuus: Jokainen hyväksytään sellaisena kuin on, erilaisuus on rikkaus.